1

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α’, Β’, Γ’ ΚΑΙ Δ’ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΚΑΙ ΤΩΝ Α’, Β’, Γ’ ΚΑΙ Δ’ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ε.Α.Ε.

ΛΥΚΕΙΩΝ Ε.Α.Ε.

ΛΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Β’ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑ.Λ. Β’ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκεί-
ων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑ.Λ.

.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο,
ΕΥΧΕΣ